Aktuelt

Om Kloden 2

Hvorfor Økern?

Hvorfor skal vi bygge teater for barn og unge utenfor sentrumsgryta?

Kloden + KHiO = Sant

Scenekunstbruket og Kloden har inngått et samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) om en kursrekke i scenekunst for det unge publikummet.

Kloden pilot – første byggefase av Kloden teater

I februar starter istandsettingen Kloden Pilot i Kabelgata i Oslo.

Hjelp oss å legge scenegulv på Kloden ved å spille Kloden-kryssord!

På plass i Kabelgata

Kloden flytter snart!

I januar flytter vi kontoret til Økern og begynner å bygge en pilot i Kabelgata!

Kloden flytter snart!

Mia Habib: Jeg vil aktivisere andre sanseapparater enn det visuelle og intellektuelle, at kunsten kjennes på kroppen

- Det som er veldig fint er hvordan man har tenkt Kloden som et fysisk sted; at hvor Kloden ligger spiller en rolle. Både programmeringen og lokaliseringen av Kloden, og dynamikken og interaksjonen mellom ulike grupper som befinner seg på stedet gir synergieffekter og stor verdi.

Rundt kjøkkenbordet hos Kloden

Under Kloden i sentrum viser vi ikke bare forestillinger, vi avholder også to kjøkkenbordsdebatter, en om klimakrise, og en om krysspress.

Mehda Zolfaqari: Vi må tørre å snakke sammen om grenser og friheter i kunst

- Oslo er flerkulturell og Kloden må være et sted der alle kan kjenne seg igjen og et sted som får fram mangfoldet av perspektiver i kunstneriske utrykk. Jeg håper det kan bli et møtested og et tilgjengelig oppholdssted for kunstnere og ungdom.