Om Kloden teater

Velkommen til Kloden teater, stedet for scenekunsten og de unge. Her får du oppleve scenekunst fra Norge og utlandet gjennom et variert program året gjennom. Vi er et programmerende teater som viser forestillinger for spedbarn, barnehagebarn, skolebarn, ungdom, unge voksne og alt imellom. Vi er også et knutepunkt for scenekunstfeltet med faglige arrangementer, scenekunstproduksjon og eksperimentering.

VI VISER

scenekunst fra Norge og utlandet med barn og ungdom som viktigste publikum. I tillegg til ordinære offentlige visninger, viser vi forestillinger innenfor Den kulturelle skolesekken. Vi er årlig vertskap for festivalene GoFigure og Showbox. I 2022 viste vi totalt 166 forestillinger med 31 kompanier/teatre for 7 790 publikummere.

VI TILBYR

et bredt spekter av kunstneriske uttrykk. Barn og ungdom får oppleve god og relevant scenekunst, og får også være med på å skape selv. Vi tilbyr et variert utvalg aktiviteter og workshops som vi utvikler i nær kontakt med miljøet rundt oss. Vi jobber systematisk for å gjøre kulturlivet mer relevant og tilgjengelig for befolkningsgrupper som er underrepresentert – både som publikum og deltakere.

VI ER

et knutepunkt for scenekunstfeltet, med faglige prosjekter, eksperimentering og produksjon av scenekunst. I tillegg til å være et programmerende teater, benyttes våre produksjonslokaler til utleie for hele scenekunstfeltet.

VI HOLDER TIL

i Kabelgata på Økern, nederst i Groruddalen i Oslo. I dag har vi tre scener: Pilotscenen i Kabelgata 31, Loftscenen i Kabelgata 19 og Vollebekk produksjonsrom i Brobekkveien 54. I tillegg viser vi forestillinger andre steder i byen.

SNART ER VI

teaterhuset Kloden teater med 2 scener, 5 prøvesaler, verksteder, undervisningsrom, kontorfellesskap og kafé. Målet er at teaterhuset Kloden teater står ferdig i 2025.

DETTE SKAL VI VÆRE FORDI

vi brenner for at barn og ungdom skal få oppleve den aller beste scenekunsten fra inn og utland, på et sted der de ønsker å være, møtes og oppleve.

Visjon og mål

Kloden teater styres etter vår visjon og våre mål.

VÅR VISJON ER

Kloden teater skal være et sted for barn og ungdom, og den profesjonelle scenekunsten. Kvalitet, profesjonalitet og mangfold er Kloden teaters grunnpilarer. Kloden teater skal vise den beste scenekunsten fra Norge og utlandet, og sette en ny standard for kunstneriske prosjekter som involverer barn og ungdom.

VÅRE MÅL ER

Kloden teater skal være: