Hva er Kloden teater?

Foto: Morten Hvaal Photography

På Kloden teater skal ungdom, barn og voksne ha morsomme, spennende og interessante opplevelser sammen og hver for seg. Alle skal føle at Kloden er et trygt sted og at de er hjertelig velkommen, uavhengig av bakgrunn, identitet eller funksjonsevne.

I 2022 ​​viste vi 166 forestillinger med 31 kompanier/teatre for 7.790 publikum. Det har vært forestillinger fra hele Norge, internasjonale gjestespill og vi huser blant annet festivalene Showbox, Heddadagene og GoFigure!.

Kloden teater er et programmerende teater for scenekunsten og de unge som presenterer norsk og internasjonal scenekunst av høy kvalitet. Vi ligger i Kabelgata på Økern, i bunn av Groruddalen i Oslo. I dag har vi en pilotscene i Kabelgata 31, samt en liten loftscene i Kabelgata 19. I løpet av kort tid starter byggingen av teaterhuset Kloden med to scener, prøvesaler, verksteder og kafé.  

Kloden teater er et faglig knutepunkt og produksjonssted for alle som arbeider med scenekunst for unge i Norge. Vi har også gode produksjonsfasiliteter for hele det øvrige scenekunstfeltet. Per i dag har vi to scener og produksjonslokaler i Kabelgata; Pilotscenen og Loftet. Vi viser også forestillinger andre steder i byen. 

Kloden teater jobber systematisk for å tilby et bredt spekter av kunstneriske uttrykk og gjøre kulturlivet mer relevant og tilgjengelig for befolkningsgrupper som er underrepresentert – både som publikum og deltakere. 

Kvalitet, profesjonalitet og mangfold er Klodens grunnpilarer. Kloden skal vise den aller beste scenekunsten fra Norge og utlandet, og sette en ny standard for kunstneriske prosjekter som involverer barn og ungdom.