Kloden teater – byggeprosjektet

Bilde: Transborder Studio

Vi er nå inne i siste prosjekteringsfase før vi begynner selve byggingen av teaterhuset Kloden teater her i Kabelgata. Teatret skal bygges i de gamle lokalene til Standard Telefon og Kabelfabrikk, og huse to scener, to prøvesaler, verksteder, produksjonsrom, kontorer og kafé

Kloden teater er et stort og viktig løft for norsk scenekunst for et ungt publikum. Teatret har klare nasjonale og internasjonale mål og ambisjoner, og er plassert øst i Oslo hvor det er få eller ingen kunst- og kulturinstitusjoner for en befolkning som representerer et stort mangfold. Det nye teaterhuset blir unikt som scenekunstinstitusjon i Norge, både med et eget sted for scenekunsten og de unge – og et sted som vil være en kulturell motor i områdesatsningen for Groruddalen og Økern. Kloden teater vil også utgjøre en stor satsning på infrastrukturen og den kunstneriske utviklingen for det frie scenekunstfeltet i Norge.

Kloden teater skal være et trygt møtested, hvor barn og ungdom kan oppleve god og relevant scenekunst, men også få være med på å skape selv – det være seg scenekunst, visuell kunst, podkastproduksjon eller kunstkritikk. Kloden teater vil ha et eget kunstnerisk program med profesjonelle forestillinger og gjestespill for barn og ungdom. I tillegg vil vi tilby et variert utvalg aktiviteter og workshops som vi vil utvikle i tett kontakt med nærmiljøet. Kloden teater utvikles som en kulturell storstue som vil være et foregangsprosjekt ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. 

Scenekunstnere som arbeider individuelt eller kollektivt er et fagfelt og en målgruppe som er viktig for Kloden. Med vårt nasjonale og internasjonale nettverk virker vi som en inkubator og tilrettelegger for disse kunstnerne. Talentutvikling, publikumsutvikling og nettverksforståelse er hovedelementer i arbeidet med denne målgruppen.