Teaterhuset Kloden teater  – byggeprosjektet

På denne siden ønsker vi å holde deg løpende orientert om prosessen med å realisere teaterhuset Kloden teater. Her legger vi ut viktige hendelser, bilder og annet for alle dere som er interessert i veien mot Norges nyeste teater.

Kloden teater ble grunnlagt i 2015, og da startet vi arbeidet med å kartlegge hva et profesjonelt teaterhus med barn og ungdom som kjernepublikum skal inneholde. Hvordan lage et åpent og publikumsvennlig teater hvor barn og ungdom vil møtes, skape og oppleve. Og et sted som skal fasilitere alle deler av en scenekunstproduksjon og være en arbeidsplass for kunstnere, med vekt på det frie scenekunstfeltet. Og ikke minst var et av hovedspørsmålene; hvor bør et slikt sted ligge.

Vi kom tidlig i prosessen i kontakt med Oxer Eiendom, som eier de gamle fabrikklokalene til Standard Telefon og Kabelfabrikk på Økern i Oslo, og som ønsker å utvikle Kabelgata til å bli en strøgsgata med ulike publikumsrettet tilbud som en del av byutviklingen i Hovinbyen. De ville gjerne at Kloden teater skulle tegne seg inn der. Sammen med arkitektkontoret Transborder Studio, som har vært en viktig samarbeidspartner for oss fra starten av, satte vi i gang å konkretisere det arbeidet og hadde de første skissene klare i 2017 og ble en del av den ferdige mulighetsstudien. Her konkluderte vi med blant annet to avgjørende ting: 1) Det er et stort behov for et sted som Kloden teater med våre visjoner og målsetninger, og 2) det bør ligge på østkanten i Oslo og være en del av byens største byutviklingsprosjekt noensinne. For å gjøre en ganske omfattende historie kort, så flyttet vi til Kabelgata i 2020 i midlertidige lokaler, og bygget samtidig vår Pilotscene for å kunne starte kunstnerisk program og publikumsrettet tilbud til barn og unge frem til teaterhuset står ferdig. Vi sikter mot det målet i 2025 – og veien dit kan du lese om her.

Oppdatering fra byggeprosjektet

Se hvor flott det kan bli!

25. august 2023

Plass på statsbudsjettet med 3 millioner i offentlig driftstøtte

15. juni 2024

3 millioner i kulturhusmidler fra Oslo kommune

15. juni 2024

Pilotscenen åpner over nyttår

15. juni 2024

Vi bygger Kloden Pilot gjennom dugnad

15. juni 2024

Skiltet vårt er på plass

15. juni 2024