Se hvor flott det kan bli!

Vi har vært på oppstart av samspillsfasen mellom utbygger Oxer Eiendom, entreprenør Seltor, arkitekter i Transborder Studio og ulike faggrupper for å endelig ferdigstille prosjektet av teaterbygget. Se hvor flott det kan bli!