3 millioner til Kloden teater

22. desember 2022

Kloden teater har mottatt 3 millioner i kulturhusmidler fra Oslo kommune til teaterhuset Kloden teater.

«Dette er en milepæl for prosjektet, og har stor betydning for det videre arbeidet med finansieringen av teaterhuset. Både med økte driftsmidler for 2023 og nå tildelingen av kulturhusmidler, viser kommunen med all tydelighet sin vilje til å satse på Kloden teater og med det styrke scenekunsttilbudet for barn og ungdom, og øke tilbudet av produksjonslokaler og andre fasiliteter for hele scenekunstfeltet. Det er skikkelig inspirerende!» sier Ådne Sekkelsten, leder for Kloden teater.

Formålet for tilskuddsordningen er å bidra til egnede lokaler og bygg som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsaler eller formidlingslokaler for billedkunst. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturhus.

Flere saker

Byrådserklæringen og søkelys på scenekunst for de unge

Byrådserklæringen og søkelys på scenekunst for de unge

Forslag om 1 million til Kloden i Oslo-budsjettet

Forslag om 1 million til Kloden i Oslo-budsjettet

Kloden søkte om driftsmidler fra Oslo Kommune, og byrådet foreslår at Kloden får 1 million i driftsmidler.