Forslag om 1 million til Kloden i Oslo-budsjettet

27. september 2017

Kloden søkte om driftsmidler fra Oslo Kommune, og i dag, da budsjettforlaget ble lagt fram, ser vi at byrådet foreslår at Kloden får 1 million i driftsmidler. Veldig gøy!

De sier blant annet dette om Kloden:

Kloden er planlagt som et programmerende scenehus med barn og unge som kjernepublikum i Oslo. Målet er å etablere en scene der det unge publikummet kan oppleve variert scenekunst av høy kvalitet, med verksteder der de unge kan utfolde seg kunstnerisk med utgangspunkt i egen bakgrunn, interesser og talent. Tiltaket kan ses i sammenheng Oslo kommunes økte satsing på kultur til barn og unge, der en ny strategi for barneteater (scenekunst for barn og unge) er et sentralt element.

Se hele budsjettforslaget her: Byrådets budsjettforslag.