Byrådserklæringen og søkelys på scenekunst for de unge

26. oktober 2015

Oslos nye byregjering har i sin erklæring og samarbeidsplattform sagt at de ønsker å bidra til barn og unges behov for kreativ og kunstnerisk utfoldelse, kulturbasert næringsutvikling, kulturutveksling og nyskaping. I tillegg ønsker de å støtte aktører som formidler profesjonell kunst på det frie scenekunstfeltet. Mye interessant lesning i det dokumentet, som handler om mer enn bilfritt sentrum i Oslo. Hele yrådserklæringen ligger tilgjengelig her

Dagsavisen har i flere artikler fulgt opp dette den siste uka, og har hatt søkelys på tilbudet av profesjonell scenekunst for barn og ungdom i Oslo.  I dag (26.10.15) var det Klodens tur. Artikkelen leser du her