Vi har fått et nytt produksjonslokale

6. mars 2023

I Kabelgata 19 har vi nå et nytt produksjonslokale tilgjengelig; Loftet. Rundt 300 kvadratmeter stort, på loftet over kontorlokalene våre.

Rommet er tilgjengelig for produksjon (du trenger ikke ha barn og unge som målgruppe for å leie produksjonslokaler hos oss). NB! Lokalet har per nå ikke teknisk utstyr og passer ikke for høylytte produksjoner på dagtid, på grunn av lydgjennomslag.

Det er også mulig å leie rommet til kommersielle produksjoner, men vi er billigere for kunstnere.

For mer informasjon, ta kontakt med produsent Mari Haugen: mari@kloden.no