Besøk på Vollebekk Fabrikker i Hovinbyen

Vi har vært på Vollebekk Fabrikker for å diskutere finansiering og hvordan Kloden kan bidra til sosial inkludering og et bra nærmiljø. Vi fikk god hjelp fra folk som på ulike måter arbeider for å gjøre Oslo til en bedre by å leve i.

Vårt mål er at Kloden skal bruke mest mulig ressurser på forestillinger, kunstneriske eksperimenter, faglige prosjekter og gode tiltak for nærmiljøet. Med økonomisk drahjelp nå i etableringsfasen kan vi sikre en trygg økonomi for Kloden og samtidig at en størst mulig del av budsjettet går direkte til prosjekter for innbyggere, kunstnere og fagfolk.

Kloden er med som prosjekt i partnerskapet Pådriv, som arbeider for bærekraftig byutvikling i Hovinbyen. Verkstedet ble arrangert av Pådriv i samarbeid med Kybri.

Tenker høyt i Hovinbyen 2
Tenker høyt i Hovinbyen 1