Søknad om romprogrammet for KLODEN levert

Vi har i dag levert søknad om forprosjektmidler til utvikling av romprogrammet for KLODEN til Kulturrådet – Rom for kunst. Vi er nå også godt i gang med å utvikle nettsidene som skal presentere prosjektet i sin helhet og holde alle som ønsker det, oppdatert om prosessen.