Skiltet vårt er på plass

Idag fikk vi skilt på fasaden av Kabelgata 19 her hvor kontoret vårt er, og her Kloden skal ligge når alt er ferdig bygget. Logoen er laget av Halvor Bodin, og drar veksler ikke bare på navnet vårt, men også på industrien som var her før og ga navn til gata.