Scenekunstbruket setter i gang prosjektet KLODEN

Styret i Norsk Scenekunstbruk AS har vedtatt at det utarbeides en prosjektbeskrivelse med tanke på søknad om forprosjektmidler til å utvikle en scene og utforskningssted i Oslo for scenekunst for barn og unge.