Prosjektkoordinator engasjert

Scenekunstbruket har engasjert prosjektkoordinator Eirik Willyson, som vil ha ansvaret for å utarbeide prosjektbeskrivelse og søknad om støtte til forprosjektet KLODEN. Eirik er utdannet litteraturviter og for tiden skriver han tekst til ungdomsforestillingen «Klassikere for Kids vol. 3: Forbrytelse og straff». Vi er glade for å ha ham med på laget!