1 million kroner fra Norsk kulturråd

Kloden har mottatt 1 million kroner fra Norsk kulturråd til å etablere en pilot på Økern i Oslo!

Midlene skal brukes til å sette i stand et lokale som scenekunstnere kan bruke til å produsere og vise forestillinger. 

– Det er stort behov for egnede lokaler for scenekunstnere i hovedstaden. Går alt etter planen, kan vi tilby publikum og kunstnere et skikkelig bra lokale fra årsskiftet 2019/2020, sier Kloden-direktør Ådne Sekkelsten.

Det aktuelle lokalet ligger i Kabelgata, vis-à-vis Kuben yrkesarena. Kloden har utført en mulighetsstudie i samarbeid med Transborder Studio og kommet fram til en løsning som gjør det mulig med svært fleksibel bruk.

– Kloden flytter til Kabelgata i løpet av året. Får vi satt i stand dette lokalet i tillegg, kan vi for alvor utvikle et sted for scenekunsten og de unge i praksis, i samarbeid med lokale aktører. Økern ligger midt i Oslos største utviklingsområde, som har stort behov for flere kunst- og kulturtilbud, sier Sekkelsten.