50 mennesker snakket om Kloden

Rundt 50 mennesker samlet seg idag til dialogmøte i bakgården til Gaasa for å snakke om Kloden. Vi vil takke alle som kom, vi gleder oss til å jobbe videre med dette! Alle innspill er notert, og blir tatt med videre i prosessen. Om dere kommer på noe dere gjerne ville fortalt oss, spurt om eller spille inn, gjør det gjerne på mail til post@kloden.no, eller på Facebooksiden vår: facebook.com/kloden.

Vi ønsker å danne et optimalt grunnlag for etablering av et programmerende scenehus og utforskningssted i Oslo. Et sted der det unge publikummet kan oppleve variert scenekunst av høy kvalitet hver dag gjennom hele året, med forestillinger fra både norske og utenlandske kompanier og kunstnere. Stedet skal samtidig være et kraftsentrum for kunstnerisk og faglig utvikling gjennom kunnskapsformidling, publikumsutvikling og utprøving av ideer. Det skal være et sted med god tid; tid til de unge, tid til scenekunsten.

Periskop var også på møtet, og har intervjuet Ådne. Det kan dere lese her.