Forslag om 1 million til Kloden i Oslo-budsjettet

Kloden søkte om driftsmidler fra Oslo Kommune, og i dag da budsjettforslaget ble lagt fram, ser vi at byrådet foreslår at Kloden får 1 million kroner i driftsmidler. Veldig gøy!

Byrådet sier blant annet dette:

Kloden er planlagt som et programmerende scenehus med barn og unge som kjernepublikum i Oslo. Målet er å etablere en scene der det unge publikummet kan oppleve variert scenekunst av høy kvalitet, med verksteder der de unge kan utfolde seg kunstnerisk med utgangspunkt i egen bakgrunn, interesser og talent. Tiltaket kan sees i sammenheng med Oslo kommunes økte satsing på kultur til barn og unge, der en ny strategi for barneteater (scenekunst for barn og unge) er et sentralt element.

Se hele budsjettforslaget her: Byrådets budsjettforslag.