Ekstra midler fra Oslo kommune

Kloden har fått ekstra midler fra Oslo kommune, gjennom tilskudd til innovasjon og kulturnæringer! Våren 2017 lanserer vi rapporten fra forprosjektet, der vi i samarbeid med Transborder Studio har kartlagt kultur-Oslo for barn og unge med vekt på scenekunst, og skisserer mulige løsninger innen samarbeid, innhold, organisering, finansiering, lokalisering, fysisk utforming og eierskap.