Takk for støtten

11. mars 2020

Nå er spleisen over, og sammen har vi dekket en god del av kostnadene for å få scenegulv på plass. Det er utrolig fint å se at nesten hundre forskjellige mennesker, kompanier og institusjoner har vært med å spleise!

Vi går nå straks i gang med byggingen av Kloden Pilot og satser på å være ferdige til sommeren. Her blir det produksjon, forestillinger og arrangementer året rundt. Vi gleder oss til å være i gang midt i Norges største utviklingsområde, og ikke minst er det stas å kunne tilby scenekunstfeltet et nytt lokale – det trengs!

Her på www.kloden.no og på facebook.com/kloden oppdaterer vi prosessen fortløpende.