Hva er Kloden?

Kloden teater

– et sted for scenekunsten og de unge