Kuratoroppdrag: Oslohendelser 2023

21. juni 2022

Foto av Elin Osjord
TekstLab Unge Stemmer // TekstLab Inkubator – Ornilia Ubisse

Sammen med TrAP søker vi kurator til et kuratorteam som skal skape program for neste utgave av Oslohendelser. Én kurator til teamet er per i dag oppnevnt. Oppdraget er honorert.

Oslohendelser er en serie med performative hendelser hvor vi ønsker å presentere kunstnere med sterke bånd til sine egne lokalsamfunn. Målet er at kunstnerne skal skape nye sosiale rom og engasjere lokalbefolkningen på Ulven / Økern – området 2023. Dette med blikk for de store endringene som skjer med bygningsstrukturen og befolkningssammensetning i bydelen hvor Kloden og TrAP er lokalisert.

Tidsrommet blir rundt august-oktober 2022, i tillegg til gjennomføring høsten 2023. Sistnevnt forutsetter økonomisk støtte. Formell eller gjennomført kunstfaglig utdannelse er ikke påkrevd. Personer av minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

Utvalg gjøres av en jury bestående av allerede oppnevnt kurator og representanter fra Kloden og TrAP.

Frist for påmelding med vedlegg CV og eventuell dokumentasjon på utført arbeid er 1. august. Intervjuer vil finne sted i slutten av august. Søknader sendes til post@trap.no.

Kloden teater er teaterhus for barn og unge i Kabelgata på Økern. Stedet er en innendørs scene som tilbyr eksperimentering i et trygt og kontrollert miljø, og er en kunstarena for scenekunstpublikummet i Oslo. Transcultural Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for mangfold i norsk kulturliv.

Vi gleder oss til å høre fra deg!