Kloden støtter Fri Kunst

1. mars 2020

FRI KUNST – en feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.-8. mars 2020

FRI KUNST er et nettverk av kunstnere, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner. 

Vi står sammen for å bidra til at kunstnere og kunstinstitusjoner – i alle land – skal kunne skape og utøve sin kunst fritt, uten trusler og forfølgelse. Dette er en grunnleggende rettighet og forutsetning for et fritt og demokratisk samfunn.

Den kunstneriske friheten er stadig mer utsatt og truet i verden. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner settes under press av politikere som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. Politiske myndigheter skal ikke overstyre uavhengige, kunstfaglige beslutninger. 

Vårt mål er 

​Mellom 2.-8. mars kan du delta på en rekke arrangementer som tar for seg fri kunst. se oversikten over alle her.