Kloden-pilot i Kabelgata

21. desember 2018

Kloden satser på å åpne et produksjons- og visningsrom på Økern allerede i 2019!

Vi søker nå om støtte til å sette i stand et lokale på ca. 300 m2 i Kabelgata 31. Lokalet vil vi leie ut til scenekunstnere som trenger et bra sted å produsere og vise forestillinger. I tillegg vil Kloden programmere egne forestillinger i lokalet.

Rommet vil være tilgjengelig i fem år. Deretter vil vi flytte det aller meste av utstyr og inventar over til selve Kloden, som skal stå ferdig i 2023.

Bildene er fra vår mulighetsstudie, utført i samarbeid med Transborder Studio.