Idéverksted

19. januar 2016

Hva må til for å lage et optimalt scenehus for barn og ungdommer? 8. januar møttes tjue personer for å pønske på akkurat dét.

Vi møttes i lokalene til Transborder studio, et arkitektfirma som hjelper Norsk Scenekunstbruk med å legge et best mulig grunnlag for å etablere et nytt sted som skal vise scenekunst for barn og ungdommer hele året.

Leder i Norsk Scenekunstbruk, Ådne Sekkelsten, startet med å si at norsk scenekunst for barn og ungdommer holder et internasjonalt svært høyt nivå. Men det er noe som mangler: Veldig mange forestillinger når aldri ut til offentligheten; det er stor mangel på prøvelokaler og visningssteder; det er ikke nok rom og ressurser til faglig utvikling. Og i Oslo er det kun et lite fåtall elever som får oppleve scenekunst gjennom Den kulturelle skolesekken.

Det haglet med idéer fra de fremmøtte, folk med ulik bakgrunn fra dette kunstfeltet. Vi kan ikke ramse opp alle her, men noen stikkord er det plass til:

– Kloden må være et sted som rent fysisk inviterer de unge inn, og et sted som inspirerer til sanselig og romlig utforskning.

– Faglig fokus: debatter med barn og ungdommer som deltakere; diverse faglige seminarer, foredrag og debatter; workshops for både kunstnere og barn/ungdommer; tid og rom til forprosjekter og kunstnerisk utforskning – for å nevne noe.

– Samarbeid: Vi brukte mye tid på dette punktet. Det var bred enighet om at scenehuset skal samarbeide tett med alt fra lokale skoler til scener og institusjoner i Oslo, landet for øvrig og i utlandet. Poenget er at Kloden ikke skal konkurrere med andre aktører, men bidra til å tilføre noe nytt og styrke hele kunstfeltet.

Espen Røyseland og Øystein Rø fra Transborder studio fortalte litt om hva de har jobbet med tidligere, blant annet samlokalisering av kulturinstitusjoner i Oslo. Deretter snakket de om hva som kan gjøre Kloden til noe unikt, nemlig å bryte ned skillet mellom produksjon og formidling. De viste eksempler på hvordan scenehus er blitt utformet for å gi publikum flere muligheter til å oppleve kunsten mens den blir til.

Resultatene fra idéverkstedet blir med i behovsanalysen som Transborder skal ta utgangspunkt i når de utformer et romprogram, som skal brukes i dialog med politikere og eiendomsaktører. Samtidig fortsetter vi å snakke med politikere, scenekunstnere og andre som jobber med dette. Til slutt skal vi utforme en rapport som kommer med anbefalinger og skisserer behov og muligheter både når det gjelder lokalisering, innhold, samarbeid og drift.

klodenworkshop3  klodenworkshop5