I work with the potential that I might be a dog

21. mai 2024

Koreograf og danser Yaniv Cohen jobber med produksjonen I WORK WITH THE POTENTIAL THAT I MIGHT BE A DOG på Loftet for tiden.

Det overordnede temaet er ADHD, der Cohen gjennom praktisk informasjon, hyperaktivitet og dans tar i bruk egne erfaringer for å formidle om diagnosen som treffer ulikt fra person til person.

I WORK WITH THE POTENTIAL THAT I MIGHT BE A DOG har premiere på Dansens hus i desember og settes opp på Rosendal teater i 2025.