Hvorfor Økern?

19. februar 2020

Hvorfor skal vi bygge teater for barn og unge utenfor sentrumsgryta?

Oslo er blant byene i Europa som vokser raskest. Den unge delen av befolkningen øker raskt både i antall og relativt til det totale innbyggertallet. 

Da vi begynte arbeidet med Kloden, undersøkte vi infrastruktur og hvor barn og unge bor, hvor det finnes få kulturtilbud og hvor den profesjonelle scenekunsten vises i dag. Vi ønsker at Kloden skal være tilgjengelig for flest mulig og samtidig ligge et sted hvor det er stort behov for gode kulturtilbud, og et sted hvor teatret og lokalmiljøet i størst mulig grad kunne styrke hverandre gjensidig. 

Publikum, befolkningsvekst og byutvikling

Hvor vil barn og unge bo i fremtiden?

Med bydelskartet som utgangspunkt ser vi at det bor flest barn og ungdom i bydelene utenfor de sentrumsnære områdene.

Når vi ser på prognosene for 2040, ser vi at andelen barn og unge i disse bydelene vil fortsette å øke.

I dag bor det langt flere barn og ungdom i de østlige bydelene av Oslo. Denne forskjellen ser ut til å holde seg relativt stabil framover.

Kloden + Økern = Sant

Med bakgrunn i denne informasjonen så vi for oss at den optimale lokaliseringen for Kloden ville være på østsiden av sentrum, et sted på aksen Grønland – Hovinbyen. En østlig, men forholdsvis sentral plassering sikrer god tilgjengelighet for veldig mange. Slik kan Kloden bli et viktig sted for flest mulig og samtidig være en betydelig ressurs i lokalmiljøet.

Kloden på Økern betyr at vi befinner oss midt i Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde. Hovinbyen på Økern er Oslos mest ambisiøse utviklingsprosjekt i moderne historie. Oslo Kommune anslår at det kan bo 100 000 mennesker i dette området om 10 år. Tvers over veien for oss ligger Oslos største videregående skole, Kuben Yrkesarena. OBOS bygger cirka 3 000 nye boliger rett i nærheten, og det ligger flere barneskoler og barnehager i gangavstand til oss. Ved å etablere Kloden på Økern er vi med på å utvikle en levende bydel der det er godt å bo. 

Økern er et kollektivknutepunkt, 10 minutter med T-banen fra Jernbanetorget og med mange bussruter. Stedet blir et naturlig sentrum i Hovinbyen. For øvrig er Groruddalen et folkerikt område, med over 140 000 innbyggere. Til tross for dette er det svært få kulturarenaer her. Kloden vil bli en kunstnerisk motor i utviklingen av denne delen av byen. Vi skal ha tette bånd til lokalmiljøet og vil samtidig være med å utvide byen: Tilreisende vil få oppleve at det finnes store mengder kunnskap og kreativitet også utenfor Ring 3.


SPLEIS PÅ SCENEGULV

Vil du eie en bit av Kloden? Vi er straks i gang med første byggefase av Kloden, det vi har kalt Kloden Pilot. Selv om mye allerede er på plass, så er det ikke til å stikke under stol at det er kostbart å bygge et teater, selv når selve rommet står der. Vi har fått midler og støtte til det meste, men mangler fremdeles midler til et scenegulv som kan dekke betonggulvet som er der nå. Derfor ber vi deg om hjelp, og et lite bidrag. Vil du være med og spleise på scenegulv? Gi ditt bidrag her: spleis.no/klodengulv