Fribyforfatter på besøk til Kloden og Kuben

29. september 2021

I samarbeid med Leser søker bok og Den norske kirke arrangerer vi møte for elever fra Kuben med poet Ali Hayder som er aktuell med diktsamlingen Lukta av svart. Med på arrangementet er også Hayder Jumaah og Hanna Bovim Bugge, samt diakon i Hasle og Hovinbyen menighet Renate Egeberg-Jensen.

Diktboka Lukta av svart kom ut på Aschehoug forlag våren 2021. Boka består av nyskrevne dikt på både arabisk og norsk. Boka er skrevet fram etter en dialogisk metode der både forfatteren selv, ulike oversettere, redaktør og rådgiver har jobbet sammen om boka. Ulike språklige og kulturelle likheter og forskjeller har vært diskutert mye underveis. Disse diskusjonene ligger som spor i teksten. Tekstene egner seg derfor spesielt godt som utgangspunkt for gode dialoger. Temaer som berøres i diktsamlingen er blant annet by, terror, ondskap, flukt, ensomhet, Gud, integrering, minner, fravær og vennskap. Formmessig er disse diktene fortellende, dialogiske, direkte og tidvis ganske rå. Diktene presenteres på arabisk og norsk. De er jobbet fram med tanke på at de skal være relativt enkle å lese og forstå, og egner seg derfor også for ungdommer.

Selv om det er Ali Hayder som har skrevet diktene, har både Hayder Jumaah og Hanna Bovim Bugge bidratt til utviklingen av dem. 

Først blir det  en introduksjon av Mosul og hendelsen i 2014, da IS overtok byen og gjorde den til hovedstad for sin islamske stat. Introduksjonen presenteres på arabisk og norsk utført av Hayder Jumaah, som var ungdom da alt dette skjedde. Deretter blir det diktlesning og intervju med Ali Hayder.

Ali Hayder (f. 1967) er poet, forfatter og journalist fra Mosul i Irak. Siden 2017 har han vært bosatt i Norge. Hayder har en bachelor i arabisk litteratur fra universitetet i Mosul, og har utgitt en novellesamling og to diktsamlinger på arabisk. Et utvalg av diktene hans ble presentert i norsk oversettelse i «Å kysse en ørken, å kysse en myr» (2019). «Lukta av svart» er Hayders første diktsamling på norsk og arabisk. Både som forfatter og journalist har Hayder arbeidet for demokrati og ytringsfrihet, blant annet gjennom organisasjonen «Dialogue and Development».

Hayder Jumaah (f. 06.01.2002) kom som flyktning til Norge høsten 2017. Han kjenner godt til hva det vil si å være flerspråklig ungdom og ung voksen i dagens Norge. Ved siden av skolearbeidet har Hayder Jumaah deltatt i utviklingen av den tospråklige diktsamlingen «Lukta av svart». Han har deltatt aktivt i dialogene rundt diktene både som tolk og oversetter.

Leser søker bok v/Hanna Bovim Bugge:

Leser søker bok er en forening som er eid av bokbransjen og ulike målgruppeorganisasjoner. Målet til foreningen er at alle skal få en bok de både kan og vil lese. Undersøkelser viser at 30% av den voksne befolkningen strever med å lese en vanlig norsk tekst. Leser søker bok samarbeider med forfattere, illustratører, serieskapere og forlag om å få laget nye bøker tilpasset ulike lesere. Et mål for foreningen er også at bøkene når ut til ulike leseren. Foreningen jobber tett med bibliotekarer og andre formidlere, og driver søkertjenesten Boksøk.no 

Hanna Bovim Bugge har jobbet som rådgiver i Leser søker bok siden 2008. Hun leder prosjektet med parallellspråklige bøker og er også initiativtaker til de parallellspråklige diktsamlingene som samlingen «Lukta av svart» er en del av. Hun har derfor jobbet tett sammen med både Ali Hayder og Hayder Jumaah om utviklingen av diktene i samlingen. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Kloden Teater, Leser søker bok og Den norske kirke ved prest Jan Helge Josefsen.