Deise Nunes: Vi må synliggjøre og utvikle mangfoldet som finnes

20. mai 2019

Det nærmer seg festivalen Kloden i sentrum, og vi har tatt en prat med kunstnerisk råd om deres visjoner for Kloden.

Deise Faria Nunes jobber som kunstnerisk prosjektutvikler, dramaturg og skribent. Hun er teaterviter og kunstnerisk leder i kompaniet Golden Mirrors Arts Norway. Nunes har vært knyttet til Nordic Black Theatre, og er grunnlegger av ACTS laboratory for performance practices. Nunes har lang erfaring fra fagutvalg og som rådsmedlem, for bl.a Norsk kulturråd og Norsk barnebokinstitutt.

Hva tenker du om Kloden og hva teatret skal bli?

Jeg liker veldig godt Klodens ambisjoner til å synliggjøre mangfoldet som finnes, både kulturelt/etnisk og kunstnerisk. Kloden har et stort potensial til å utvikle kunstnere på tvers av uttrykk. Jeg er spesielt opptatt av det jeg kaller det globale sør. Det globale sør er ikke bare en geografisk betegnelse, men sier noe om hvilke sosiale, politiske, økonomiske muligheter til deltakelse man har. Denne gruppen vil jeg synliggjøre og vise muligheter til å delta, både som kunstner og publikum. Der håper jeg Kloden vil få en viktig rolle.

Har du selv hatt et møte som har påvirket dine egne muligheter?

Selv hadde jeg et sterkt møte med avantgardistiske teatret og Odin teatret spesielt, der de har fokus på det fysiske, visuelle, musikalske og ikke det tekstlige. Odin teatret bygger sitt eget uttrykk med utøveren som hovedkraften. De har en generøsitet og deler kunnskap fritt. De krever ingenting annet enn at du jobber hardt og kontinuerlig. Det har påvirket meg.

Hva ser du frem til med å sitte i Klodens kunstneriske råd?

Klodens målsetninger og sammensetning av styre og kunstnerisk råd er veldig inspirerende. Det er som jeg kjenner en av de få teaterinstitusjoner i Norge som er så flerkulturelt sammensatt. Det grunnleggende ønsket og visjonen om at mangfold støtter kvalitet er riktig, det forplikter, og det synes jeg er veldig bra. Det å sitte i kunstnerisk råd forplikter oss til å være der ute, se mer, være i kontakt med feltet. Det er en mulighet til å aktivt synliggjøre og utvikle det mangfoldet som finnes.