Bli en Klodenvenn!

3. mai 2018

KLODEN er et sted der profesjonell scenekunst møter barn og ungdom, og der de unge selv er med å bygge opp stedet sammen med profesjonelle aktører. KLODEN skal være en motor i byutviklingen, en betydningsfull kunstaktør for Oslo-regionen, et viktig hus for scenekunstfeltet i Norge, og et unikt sted i europeisk og internasjonal sammenheng.

Frem til KLODEN er ferdig bygget skal vi presentere forestillinger og faglige arrangementer både ute og inne på forskjellige steder i Oslo og resten av landet. Først ut er Kloden i sentrum 9. – 16. juni. Som Klodenvenn bidrar du til mer god scenekunst til flere barn og unge.

KLODENS VENNER GIR

en virtuell klapp på skulderen og midler som Kloden bruker til å presentere mer teater og dans (hver krone går direkte til scenekunst).

KLODENS VENNER FÅR

Bli venn her!