Vil du leie pilotscenen?

22. februar 2021

Kloden teaters pilotscene er nå etablert i Kabelgata på Økern, i hjertet av Hovinbyen.

Dette er første del av Kloden teater og blir et sted med produksjon og visning av forestillinger, fagarrangementer, kunstneriske prosjekter for og med barn og ungdom i samarbeid med profesjonelle kunstnere, samt ulike typer sammenkomster for både lokalmiljøet og scenekunstmiljøet. Pilotscenen er et prosjekt som gjør det mulig å utvikle og teste innhold og program i praksis, fram mot åpningen av teaterhuset Kloden teater i 2025. 

Utleie

På pilotscenen skal vi programmere visninger av norske og internasjonale forestillinger for barn og unge, og vi vil også leie ut slik at andre aktører kan vise sine forestillinger her eller for å ha prøver.

Pilotscenen er en black box med publikumskapasitet på 120 personer i amfi, og scenen kan leies med eller uten teknikk. For øyeblikket er det av smittevernhensyn kun mulig å leie lokalet til prøver, ikke publikumsrettede arrangementer.

Ta kontakt på epost mari@kloden.no for priser og tilgjengelighet.

Plantegninger, liste over utstyr og instrukser