Vi lanserer Peter Pan- og Robin Hood-billetter

8. januar 2024

Disse billettene gir publikum mulighet til å kjøpe billetter etter betalingsevne, både om du trenger rimelige billetter eller om du har mulighet til å betale litt ekstra og dermed sponse de rimelige billettene.

Fra starten har Kloden teater forpliktet seg til å tilby billettpriser på nivå med en kinobillett eller lavere. Vi mener at scenekunst skal være tilgjengelig for alle. Med våre nye Peter Pan- og Robin Hood-billetter tar vi dette prinsippet et skritt videre. Hensikten er å gi enda flere barn og ungdom gode danse- og teateropplevelser.

Scenekunst som et felles gode

I en kronikk i Norsk Shakespeare tidsskrift 14. desember, spør Hans P. Henriksen om de store teaterinstitusjonene går mot en langsom privatiseringslogikk. Teatre har sett seg nødt til å øke billettprisene for å kompensere for manglende regulering for lønns- og prisvekst i tilskuddet fra det offentlige. Henriksen mener vi har fått en situasjon der fellesskapet betaler for teater som tilbys en økonomisk elite, i stedet for å bære den opprinnelige idéen: Å være et lavterskeltilbud for alle.

Kloden teater både vil og må være en motvekt til denne trenden.

Vi er et teater som har barn og ungdom som vårt kjernepublikum. I tillegg har vi helt bevisst plassert vår virksomhet øst i Oslo, nederst i Groruddalen på Økern. Vi ønsker at nye publikumsgrupper også skal få oppleve den beste scenekunsten, og har fra dag én gjort det tydelig overfor våre støttepartnere at billettinntektene ikke kan være en avgjørende del for vår driftsvirksomhet.

Ådne Sekkelsten, teatersjef ved Kloden teater

«Tar fra de rike»

Peter Pan-billettene koster 20 kroner. Billettene er for deg hvor billettpris er av betydning for om du ser en forestilling eller ikke.

Kjøper du en Robin Hood-billett, betaler du 300 kroner. Gjennom å velge denne billetten, sponser du Peter Pan-billettene, og muliggjør at flere barn og ungdom kan oppleve scenekunst uavhengig av betalingsevne.

De nye billettene kommer i tillegg til våre ordinære billetter, og vi fortsetter med gratisbilletter på enkelte forestillinger.

Inspirasjonen har vi fått fra vår samarbeidspartner i Tyskland, Junges Ensemble Stuttgart, som har tilbudt Robin Hood- og Peter Pan-billetter i lang tid. Vi er veldig glade for å innføre konseptet her i landet.  

 Vi håper både Peter Pan- og Robin Hood-billettene vil åpne opp teateret ytterligere, og gjøre at enda flere får oppleve scenekunst her på Kloden teater.