Vi deltar på Hovinbykonferansen: Kloden teater i hjertet av byutviklingen

19. april 2024

– Kunst og kultur er viktig. Eller ikke bare viktig, men livsviktig. Det er her vi kan utgjøre en forskjell.

Torsdag og fredag deltok Kloden teater på Hovinbykonferansen som ble holdt på Kuben videregående skole i Kabelgata. Her kan du lese teatersjef Ådne Sekkelsten sitt innlegg på konferansen:

Det er fint å bli omtalt som hjertet av «Skaperbyen» og Kabelgata. Vi elsker å være plassert akkurat her, midt i et område med tradisjoner som mange mennesker har et sterkt forhold til. Hovinbyen med Kabelgata er i endring med mye energi, nye initiativer og vilje. De gamle bygningene til Standard Telefon- og Kabelfabrik representerer en stolt og viktig industrihistorie i Norge gjennom store deler av 1900-tallet.

Også norsk kunst og kultur har mye å være stolte av, både historisk og i samtiden. Jeg håper at vi – når vi ser oss tilbake om 20, 30 år – kan snakke om hvor fantastisk det var at offentlige, private og andre samfunnsaktører på 2020-tallet fant sammen om å skape en by og bydel med fokus på hele samfunnet, hele mennesket og at de skjønte – etter å ha feilet en god del ganger – at i tillegg til å ha et sted å bo og jobbe, trenger folk steder å skape, utfolde seg, oppleve og føle tilhørighet.

Tenk dere det! At på Hovinbykonferansen i 2044 kommer det folk fra hele verden og vil lære å bruke utviklingen som en vellykket rollemodell for gode byer å bo i! Litt måpende – hvordan fikk dere det til!

Ådne Sekkelsten

Og nettopp dette vil Kloden teater være en del av. For oss passer satsningen på Skaperbyen og Kabelgata perfekt. Også bokstavelig talt:

Det skapes mye i et teater – og i tillegg skal det til enhver tid dras mange kabler til lys og lyd.

Unikt samarbeid

Kloden teater ble etablert i 2015 og vi begynte samarbeidet med arkitektene i Transborder Studio ganske umiddelbart. I 2017 ble vi koblet med Oxer Eiendom og fikk mulighet til å tegne oss inn i bygningen rett over gata. Vi flyttet hit i 2020, og lagde scene og produksjonslokaler. I 2023 ble det vist 154 forestillinger for over 9.000 barn og unge i våre midlertidige lokaler her i Kabelgata. Vi samarbeidet med 42 scenekunstkompanier fra hele landet, som viste og/eller produserte forstillingene sine hos oss.

Når dette bygget står ferdig ombygd, vil aktiviteten mangedobles! Og det vil skapes en fellesarena og møteplass for folk i bydelen.

Det ganske unike samarbeidet Kloden teater har med Oxer Eiendom mener jeg trenger mer enn våre 13 minutter i dag. Her er midlertidighet i utnyttelse av lokaler satt inn i et tydelig ønske om langsiktighet og resultert i at vi har inngått en 30-årig kontrakt. DET er det ikke mange andre utbyggingsaktører som kan vise til.

Samtidig, det er viktig å understreke at vi har en god vei å gå for å komme i mål med det finansielle. Vi er helt avhengige av at både stat og kommune støtter prosjektet for at vi skal komme i mål med dette. Teateret er prosjektert ferdig og klart til å bygges, men det vil ikke skje uten offentlig støtte.

Barn, ungdom og kunstnere

Kloden teater er ikke i en egen liten boble, ikke kun et bygg. Det er jo disse vi er til for:

Barn og ungdom. Være et sted hvor de ønsker å komme, å være, å møtes, å oppleve. Helt uavhengig av deres bakgrunn og økonomi. Vi har Peter Pan billetter til 20,- kroner og Robin Hood billetter til 300,- for dere som gjerne bidrar litt ekstra til at flere får oppleve scenekunst

Og et sted for kunstnere. Her skal scenekunstnere både produsere og vise sine forestillinger, ha sin daglige kontorplass, verksteder, prøvesaler, kafé og «henge»sted.

Foto: Maren Moen Blomstereng

Og det er midt i kjernen av dette vakre – brutale – stedet her vi er nå, hvor Kloden teater vil være en kulturell motor.

Kunst og kultur er viktig. Eller ikke bare viktig, men livsviktig. Vi kan utgjøre en forskjell.

Vi snakker om byutvikling og hva kulturinstitusjoner kan bety.

Representert ved to eksempler vi kjenner godt: På samme måte som Operaen i Bjørvika, var Tate Modern i London helt avgjørende for satsningen og utviklingen av dette tidligere industriområdet – samtidig som vi i Hovinbyutviklingen skal være bevisste på mangfoldet vi er en del av, og utvikle steder som utjevner sosiale forskjeller, og ikke forsterker dem. Det kan vi gjøre bedre her – vi har alle muligheter.

Et samfunnsansvar

Det er ikke veikryss eller kontorbygg befolkningen løper til for å beskytte i krig og krisetid, noe bilder fra blant annet Ukraina med all tydelighet viser. Ukrainske musikere og scenekunstnere reiser rundt på turné i norske kulturhus, og samler et stort publikum både blant flyktninger og lokalbefolkningen. Man samles om og i kunsten, finner fellesskap, finner hva man er redd for å miste, tilhørighet.

Og selv om vi virkelig får håpe at vi ikke får oppleve krig i Norge, har vi et samfunnsansvar i å bidra til at barn, ungdom og andre ikke faller utenfor, bidra til steder de kan være i stedet for å sitte hjemme eller havne i destruktive miljøer – gi dem et alternativ – noe å være stolt av – noe å beskytte – som også beskytter dem.

Ådne Sekkelsten

Derfor driver vi med dette.

Derfor vil vi være akkurat her – midt i byen!

Får vi realisert dette prosjektet med å transformere Standard Telefon- og Kabelfabrik til et permanent teater midt i hjertet av Europas største byutviklingsprosjekt, er dette Kloden teaters bidrag til å skape steder og et samfunn som betyr noe i folks liv.

Hovinbykonferansen 2024