Trenger du lager?

8. mai 2019

Klodens og Oslo kommunes undersøkelser viser at mange scenekunstnere og scenografer har behov for lager og verksted. Er du en av dem?

Vi er godt i gang med å lete etter lagerrom på Økern, i nærheten av der vi januar 2020 etablerer Kloden Pilot, et produksjons- og visningsrom for hele scenekunstfeltet.

Før vi eventuelt begynner å leie lagerlokaler trenger vi tilbakemelding om behov. Vi ser på ulike løsninger, alt fra små «binger» til store rom man disponerer fritt, til rom man kan dele med andre.

Send en e-post til post@kloden.no om du har behov for lager eller verksted!