Compassion Stories: Utforsking av emosjoner og energi i teater for barn

27. oktober 2023

Jon Filip Fahlstrøm og Jens Jeffry Trinidad brukte høstferien på å gjøre research på AKS for sin neste forestilling. – Vi har tatt inspirasjon fra konseptet Mosh Pits, et fenomen man som oftest møter på metallkonsert, forteller de om prosessen.

Forestillingen Compassion Stories har premiere på Kloden teater til våren. Vi har tatt en prat med Trinidad om hvordan de gikk frem da de jobbet med 3. og 4. klassinger om følelser, kropp og energi.

Kan du si litt om forestillingen Compassion Stories?

– Compassion Stories er et samarbeid mellom Jon Filip Fahlstrøm og meg. Det er en interaktiv danseforestilling, der vi har landet på målgruppa 3. – 5. klasse. Forestillingen ønsker å aktivere energi og følelser. Gjennom en hybridform mellom forestilling og workshop ledes barna gjennom ulike fysiske oppgaver. Disse gjenspeiler noe av materialet som vi gjør i forestillingen. 

Hvordan har dere jobbet med research til forestillingen i høstferien?

– Vi har tatt inspirasjon fra konseptet Mosh Pits, et fenomen man som oftest møter på metallkonsert. Her får publikum utløp for enormt mye kraft og aggresjon innenfor et rammeverk det er kulturell konsensus rundt. Sammen med både skoleklasser og AKS har vi modifisert dette konseptet slik at barna kan få føle på den samme utfoldelsen, da innenfor rammer som er trygge for denne målgruppen. Vi har prøvd ut musikk, og hvilken type musikk som aktiverer hva for denne aldersgruppen. Når det kommer til workshopinnslaget har det vært veldig viktig å møte klasser for å finne en form som harmonerer med forestillingen. Vi har vært så heldig å ha Loan Ha som veiledende ytre øye, samt mange gode innspill fra Kloden teater. 

Hvordan gikk dere frem når dere skulle jobbe med barn om følelser?

– Vi tok utgangspunkt i kropp og energi, uten å konseptuallisere for mye. Vi ville la barna komme i gang med å være fysisk aktive og delaktige, for så å kjenne på hvordan dette resonnerte med det de ville oppleve gjennom forestillingen.