Presentasjon av mulighetsstudien KLODEN

24. mai 2017

Kloden_gulrød

I to år har vi i Scenekunstbruket kartlagt og utredet behov og muligheter for et sted for scenekunsten og de unge i Oslo. Nå har vi spennende dialog med en eiendomsutvikler. Vi gleder oss til å fortelle deg om hva vi har kommet fram til, samt veien videre.

Vi inviterer deg derfor til en presentasjon av mulighetsstudien KLODEN på Kulturhuset i Oslo fredag 16. juni kl. 11:00 til 13:00.

Vi ønsker at KLODEN skal bli et sted med barn og ungdom som kjernepublikum. Det skal være et hus der profesjonelt teater og dans møter barn og ungdom, og der de unge selv er med å bygge opp stedet sammen med profesjonelle aktører. KLODEN skal være en motor i byutviklingen, en betydningsfull kunstaktør for Oslo-regionen, et viktig hus for scenekunstfeltet i Norge, og et unikt sted i europeisk og internasjonal sammenheng.

Program for dagen:

Scenekunstbruket ønsker velkommen og forteller kort om prosjektet.
Johan De Smet, teatersjef ved Kopergietery Gent i Belgia, gir et blikk utenfra og snakker om samarbeid over landegrensene.
Scenekunstbruket presenterer prosjektet og status.
Arkitektbyrået Transborder Studio presenterer en mulighetsstudie der KLODEN er tegnet inn på et konkret sted i Oslo, i samarbeid med en eiendomsutvikler.
Norsk scenekunstbruk forteller om planer og fremdrift i prosjektet.
Kulturbyråd Rina Mariann Hansen presenterer planer for scenekunsten og de unge i Oslo.