Byutviklingssamarbeid i Hovinbyen/Økern

8. mars 2024

Kloden teater var med på å arrangere kulturmøte med andre representanter, med mål om samarbeid i byutviklingen i Hovinbyen.

FAU-representanter, kulturaktører og kulturnæring var på kulturmøte torsdag denne uka. Møtet var initiert av ByLab Oslo og Kulturarena Bjerke – som består av Bydel Bjerke, Oslo kulturskole, Deichman med Demo Linderud og Kloden teater. Bydel Bjerke og Økern Sentrum ANS har tatt initiativ til å etablere ByLab Oslo, som er en fysisk arena og ligger på Økernsenteret.

Målet med møtet var å tilrettelegge for bedre samarbeid om byutvikling i Hovinbyen og Økern.

Seksti representanter fra ulike kulturinstitusjoner, Oslo kommune og private utviklere deltok. 

Kulturfeltet generelt, og hvordan det jobbes med ulike deler av kulturproduksjonen, ble presentert av aktørene Bydel Bjerke, ByLab, Kulturetaten, Kloden teater, Oxer Eiendom, Oslo kulturskolen, Deichman, Nysirkus Bjerke, Andreas Amble, Hanan Benammar, Viken filmsenter, Kulturalliansen, Oslo musikkråd, FAU Løren skole, Levende By, Norges Danseforbund, Økern Sentrum og Plan- og bygningsetaten.

Av spørsmålene som det ble reflektert rundt var:

Kulturstrategien som utvikles i regi av Bydel Bjerke skal bidra til en større grad av variert kulturtilbud i bydelen, og sikre lokaler til ulike kulturformål i Hovinbyen. 

Kultur er livsviktig

Ragnhild Olaussen, leder for samfunnsutvikling og deltager på møtet

Andre kommentarer som ble sagt:

Oslo kommune har ikke en behovsplan for kunst slik de har for idrett. Denne må vi lage!

Møtedeltager

Ungdommer trenger et sted å være. De trenger også å vite at kunstproduksjon kan være en levevei. Ved å tilrettelegge for ungdom kan vi få et mangfoldig kunstfelt.

Møtedeltager

Kunst og kultur kan bidra til å skape gode nabolag for hele befolkningen.

Møtedeltager