Møt Klodens styre

10. februar 2019

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på dette arbeidet, sier styreleder Janne Langaas. – Kloden er et unikt prosjekt som jeg har store forventninger til, og Ådne Sekkelsten har vist at han har kunnskap om feltet og målgruppen, og ikke minst teft for gode ideer. Det å få lede et så kompetent og bredt sammensatt styre i denne etableringsfasen, ser jeg virkelig frem til.

 

Janne Langaas – styreleder

Langaas er skuespiller, dramatiker, regissør, teaterprodusent og teatersjef. I 1997 stiftet hun teaterkompaniet Barske Glæder Produksjoner. I perioden 2011-2019 har hun vært teatersjef for Teater Innlandet.

 

 

 

Mani Hussaini

Hussaini var leder av AUF 2014–2018. Hussaini gikk på Nes og Jessheim vgs. og tok sin bachelorgrad i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har mastergrad i teknologi, innovasjon og kunnskap fra Universitetet i Oslo.

 

 

 

Gunnar Thon Lossius 

Lossius arbeider med utvikling, etablering og evaluering av kulturorganisasjoner. Han var direktør ved Nationaltheatret fra 1995 til 2003 og har i tillegg vært involvert i utviklingen av bl.a. Dansens hus, Teater Innlandet og Kilden Teater og Konserthus.

 

 

 

Thea Fürst Tyvold 

Tyvold er advokat med kommersiell fast eiendom som fagfelt. Hun har kompetanse innen næringseiendom, leiekontrakter og kjøp/salg og utvikling av næringseiendom, og arbeider mye med kontraktsutforming og forhandlingsprosesser innen dette feltet.

 

 

 

Mercy Akadimah 

Akadimah underviser i dans og har bakgrunn som utøver i kompaniet Tabanka African & Caribbean Peoples Dance Ensemble. Hun har bred erfaring som rådgiver og miljøterapeut for barn og ungdom, blant annet ved Antirastistisk senter og Oslo kommune.

 

 

 

Fethawit Hakin (vara) 

Hakin er miljøterapeut ved Ulsrud videregående skole i Oslo. Hun har en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier og har sittet i styret for Skeiv verden og er med i representantskapet for styret i Kirkens bymisjon Oslo. Hun arbeider også som DJ.

 

 

 

Rami Maktabi(vara) 

Maktabi er produsent for visuell kunst og film i Den kulturelle skolesekken i Østfold. I 2011 etablerte han No13 Contemporary, et prosjektbasert visningsrom for kunst i Fredrikstad. Maktabihar vært styreleder i Norske Kunstforeninger og er 1. vara til Rådet for Norsk kulturfond.