Klodens første kunstneriske råd

6. februar 2019

– Jeg er veldig stolt over å kunne presentere Klodens aller første kunstneriske råd, sier Ådne Sekkelsten, direktør på Kloden. – Vi har fått med oss en veldig kompetent og godt sammensatt gjeng, med bred kunnskap og erfaring innenfor scenekunstfeltet. Rådet skal ledes av Klodens kunstneriske leder, Kjell Moberg, og til sammen utgjør de intet mindre enn et stjerneteam!

Klodens kunstneriske råd skal bidra til å sikre høyest mulig kvalitet i forbindelse med programmering og andre kunstneriske og kunstfaglige prosjekter. De skal bidra i utvikling av kunstnerisk profil og gi innspill til programmering, slik at Kloden på best mulig grunnlag kan sette sammen et repertoar som holder kunstnerisk og formidlingsmessig høy kvalitet.

 

Kjell Moberg

Moberg har siden 2001 vært regissør og kunstnerisk leder i kompaniet NIE, som turnerer over store deler av verden og har vunnet en rekke priser. Fra 2012–2016 var han kunstnerisk leder ved Scenekunst Østfold. Moberg underviser jevnlig i dramaturgi, skuespillerteknikk og regi ved ulike institusjoner i Norge og utlandet.

Deise Faria Nunes

Nunes har Master i teatervitenskap fra UiO, og jobber som kunstnerisk prosjektutvikler, dramaturg og skribent. Hun er kunstnerisk leder i kompaniet Golden Mirrors Arts Norway. Nunes var prosjektutvikler ved Nordic Black Theatre, og grunnlegger og prosjektleder i ACTS laboratory for performance practices. Hun var medlem av faglig utvalg for teater i Norsk kulturråd 2016–2018, er rådsmedlem i Norsk barnebokinstitutt 2016–2020 og sakkyndig i Nordisk kulturfond 2019–2020.

Mia Habib

Habib jobber i skjæringspunktet mellom scenekunst, utstillinger, publikasjoner, foredrag, undervisning, mentorvirksomhet og kuratering. Hun har en bachelor i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo og en master i konfliktløsning og forhandling fra Tel Aviv University. Forestillingene hennes har blitt co-produsert ved en rekke institusjoner over hele Europa.

Kristofer Blindheim Grønskag

Grønskag er dramatiker og har også undervist ved flere universiteter og høyskoler. Han har skrevet en rekke scenetekster både for barn, ungdom og voksne. Hans arbeid er så langtoversatt til ti språk. Grønskag var husdramatiker ved Dramatikkens hus i 2014–2015 og er en del av scenekunstfellesskapet Propellen Teater i Trondheim.

Nils Johnson

Johnson er skuespiller og tidligere teatersjef. Han er utdannet ved Statens Teaterhøgskole og har vært engasjert ved Nordland Teater (1980–81), Trøndelag Teater (1989–01) og Hålogaland Teater fra 1982-89, og igjen som teatersjef fra januar 2001 til desember 2008. Johnson er for tiden engasjert ved Nationaltheatret.

 

Mehda Zolfaqari

Zolfaqari er fortellerkunstner og medlem av Fortellerhuset, Norges eldste muntlige fortellergruppe. Som fortellerkunstner henter hun frem ofte ukjente kilder, fortellinger og perspektiver. I en verden der spesielt religiøse tekster har blitt tolket av menn, har Mehda vært opptatt av å ta på seg kvinnelige briller når hun forteller. Hun har tidligere jobbet i NRK, blant annet i barneradioen og i Kulturnytt.

 

 

Les mer om teamet til Kloden her.