Kloden teater sikrer fremtiden med 3 millioner i offentlig driftstøtte

13. juni 2023

Dette er først og fremst en stor anerkjennelse i arbeidet vårt med å realisere det nye teaterhuset Kloden teater med scenekunst for barn og unge, sier en smørblid teatersjef Ådne Sekkelsten.

I dag ble en historisk dag for Kloden teater. Teateret har kommet inn på statsbudsjettet. Med 3 millioner i driftsstøtte innehar teateret midlene til å møte driftsbehovene som kommer, og kan fortsette det parallelle arbeidet med det nye teaterhuset Kloden teater.

Vi står på terskelen til noe stort i det å kunne begynne å bygge teaterhuset i de gamle fabrikklokalene. Parallelt med det skal vi drive kunstnerisk virksomhet for barn og unge. Her på Kloden teater presenterer vi landets beste kunstnere, og det får vi nå mulighet til å gjøre enda mer av.

Ådne Sekkelsten, teatersjef

Historisk dag for norsk scenekunst

Kunstnerisk leder ved Kloden teater, Kjell Moberg, kaller dagen historisk.

– Dette er en historisk dag for norsk scenekunst. Vi har gode støtteordninger for å produsere scenekunst, men ingen lokaler for produksjon og formidling. Med realiseringen av Kloden teater vil hele scenekunstfeltet få et kjempeløft, sier han.

Moberg vektlegger at teateret med statsstøtte kan nå enda flere av de publikummerne som kommer til teatret for første gang, og viser til FNs menneskerettskonvensjon.

Det er nedfelt at alle har rett til å oppleve kunst og kultur. Gjennom denne tildelingen kan vi komme nærmere det målet, gjennom å tilby forestillinger til alle grupper av befolkningen.

Kjell Moberg, kunstnerisk leder

Motor i byutviklingen

Kloden teater får med dette en statlig anerkjennelse også i det å satse på kunst og kultur som en motor i byutviklingen.

– Jeg har en grunnleggende tro på at kunst og kultur er viktig for folk. Å legge til rette for kunstopplevelser for barn og ungdom er vår funksjon. Vi kjenner feltet og behovene, sier Sekkelsten, og legger til:

– Dette er en stor dag for scenekunstfeltet, for barn og unge og for alle i Oslo og Groruddalen.