Kloden pilot – første byggefase av Kloden teater

31. januar 2020

I februar starter istandsettingen Kloden Pilot i Kabelgata i Oslo.

Laboratorium

foto: Leif Ørnelund. Oslobilder

Lokalet i Kabelgata 31 var tidligere et laboratorium for Standard telefon og kabelfabrikk, der de blant annet simulerte lyn (!) for å sjekke hva kablene tålte. Nå er det snart et sted for kunstneriske eksperimenter og opplevelser. I dag er det et tomt lagerlokale, høyt under taket og drøye 300 kvadratmeter stort. Før det kan tas i bruk må vi installere ventilasjon, teppetrekk, samt garderober, dusj og toaletter. I tillegg skal vi legge tregulv på betonggulvet.

Tett på gatelivet utenfor

I den fredede fasaden er det en stor kjøreport som gjør det lett å frakte scenografi inn og ut, og det er vinduer som skaper god kontakt med gatelivet utenfor.

Fra Pilot til teater

Vi har fått en gave fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av lyd- og lysutstyr og installerer full lysrigg i taket, samt et amfi. Alt dette er dimensjonert slik at det kan flyttes fra piloten ned til Kloden teaters minste sal når neste byggefase starter. 

Prekær mangel på produksjons- og visningslokaler

Oslo kommunes kartlegging av kulturell infrastruktur viser at scenekunstfeltet skiller seg ut med en prekær mangel på produksjons- og visningsrom. Dette vil vi gjøre noe med. Først med Kloden Pilot, deretter med Kloden teater der det vil være fire produksjonsrom. 

Åpent for publikum

Kloden i sentrum - så gøy!

Festivalen vår, Kloden i sentrum, flyttes til Kabelgata så snart lokalet er klart. Og gjennom året vil vi ha en rekke sosiale og kulturelle arrangementer her, for nærmiljøet  og for elever ved Kuben yrkesarena, vår nærmeste nabo. Vi skal programmere visninger av norske og internasjonale forestillinger for barn og unge, og vi vil også leie ut slik at andre aktører kan vise sine forestillinger her.

I hjertet av Hovinbyen

Kabelgata, der Kloden Pilot og de fremtidige lokalene til Kloden teater ligger med 70 meters avstand fra hverandre, blir det sosiale og kulturelle hjertet av Hovinbyen. Området er Norges største byutviklingsområde, og i løpet av de neste 10 årene er det planlagt at området vil få 40 000 nye innbyggere. På sikt vil bydelen romme 100 000 innbyggere. Å allerede være på plass gir oss en unik mulighet til å bygge opp tilbudene våre i takt med utviklingen av området, hele tiden i tett dialog med lokalmiljøet og ungdom på Kuben. 

Kabelgata – en sosial og kulturell gate

Kabelgata er allerede en gate med mye liv. Kuben yrkesarena, flere kunstatelierer, motedesignere og Historisk museum gjør sitt, og i Kulturtårnet bygges det opp et fast tilbud med konserter og uteliv.

Spleis på scenegulv

Selv om mye allerede er på plass, så er det ikke til å stikke under stol at det er kostbart å bygge et teater, selv når selve rommet står der. Vi har fått midler og støtte til det meste, men mangler fremdeles midler til et scenegulv som kan dekke betonggulvet som er på Kloden Pilot nå. Derfor ber vi deg om hjelp, og et lite bidrag. Vil du være med og spleise på scenegulv? Gi ditt bidrag her: spleis.no/klodengulv