KLODEN I MONTRÈAL

17. september 2018

13. november reiser Kloden for å besøke TOHU, senter og visningssted for nysirkus i Montréal.

TOHU ble bygget i 2004 oppå en søppelfylling i en bydel som har vært preget av fattigdom, sosial ekskludering og konflikter. Scenehuset inngår i det største rehabiliteringsprosjektet i Montréals historie. TOHU arbeider for å styrke den sosiale, kulturelle og økonomiske utviklingen i bydelen.

Vi besøker TOHU for å finne inspirasjon til hvordan Kloden kan bli en kunstnerisk drivkraft i byutviklingen, bidra best mulig til sosial inkludering og bli et relevant og interessant møtested for flest mulig mennesker.

Og ikke minst skal vi finne ut hvordan TOHU er blitt et miljøfyrtårn både i nabolaget og på kloden for øvrig.