Kloden flytter snart!

23. august 2019

Vi har fått støtte fra Kulturrådet og Sparebankstiftelsen DNB til å bygge en pilot i Kabelgata på Økern. Dette blir et etterlengtet produksjonsrom som skal leies ut til kunstnere og kompanier som trenger et sted å produsere og vise forestillinger. Byggingen begynner i januar 2020.

Nå har vi signert leiekontrakten, og i januar flytter vi kontoret til Økern også. Dermed kan vi bygge opp Klodens tilbud gradvis, i tett konktakt med nærområdet.

Vi gleder oss til å komme til Hovinbyen og Groruddalen!