Innovasjonsmidler til KLODEN

4. september 2015

Scenekunstbruket har i dag mottatt kr 100.000,- fra Oslo kommune v/Kulturetaten til forprosjektsarbeidet med KLODEN. I søknaden understreket vi bl.a. forprosjektets hovedmålsetning, som er å danne et optimalt grunnlag for etablering av et scenehus og utforskningsarena for barn og unge i Oslo.

I tilskuddsbrevet fra Oslo kommune vektlegges det at et tiltak som KLODEN kan bidra til innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringslivet, og at tiltaket vil medføre utforskning, utprøving eller oppstart av tiltak og innovativ overføringsverdi.

Tusen takk til Oslo kommune for støtten – og for den anerkjennelsen prosjektet er gitt. Vi gleder oss til dialogmøtet den 10. september (se egen sak) hvor vi håper på gode innspill og råd fra alle deler av scenekunstfeltet.