GoFigure! lanserer Avslappa program for å inkludere flere under årets festival

23. mai 2023

Med Avslappa program ønsker GoFigure! å inkludere barn med lærevansker, autisme og andre sensoriske utfordringer.

Forskning* viser at potensielt sårbare grupper, som for eksempel barn og unge med funksjonsnedsettelser, i liten grad får mulighet til å delta i kulturaktivitet. Det eksisterer dermed et gap mellom lovfestede rettigheter til deltakelse i kulturaktiviteter for hele befolkningen og de faktiske tilbudene til grupper som trenger tilpasninger for å kunne delta. Dette vil GoFigure! gjøre noe med.

Vi er inspirert av Storbritannias langvarige satsning på Relaxed Theatre, som igjen bygger på tanken om at teatret oppleves som utilgjengelig for dem med sensoriske utfordringer. Relaxed Theatre tilpasses derfor mennesker med lærevansker, autisme og andre sensoriske utfordringer.

Torunn Tusj, festivalsjef

Forestillingene med Avslappa program under årets GoFigure! er kinShips og Rock me baby.

Målet er å gjøre teateropplevelsen tilgjengelig, ved at den også er forutsigbar og trygg. Under visningene i det Avslappa programmet er det helt greit å gå inn og ut av forestillingsrommet dersom man trenger en pause. Hørselsvern og puter er tilgjengelig i en roligere krok, og det er mulig å se seg godt om i kulissene før forestillingen begynner. Da kan man også snakke med utøverne. Informasjonsmateriell kan sendes i forkant, så man er godt forberedt før besøket.

Forestillingene i Avslappa program er gratis. Ønsker du å støtte GoFigure!, kan du vippse et valgfritt beløp.

Send en e-post til info@gofigure.no og be om billetter, så tar de kontakt så fort de kan og får avklart hvilke ønsker og behov dere har.

* Anita Salamonsens og Wenche Torrissens forskning ved UiT Norges arktiske universitet.