Ekstra midler til Kloden

12. desember 2016

Kloden har fått ekstra midler fra Oslo kommune, tilskudd til innovasjon og kulturnæringer! Våren 2017 lanserer vi rapporten fra forprosjektet, hvor vi i samarbeid med Transborder Studio har kartlagt kultur-Oslo for barn og unge med vekt på scenekunst, og skisserer mulige løsninger innen samarbeid, innhold, organisering, finansiering, lokalisering, fysisk utforming og eierskap.