Workshop: Inkluderende scenekunst

Inkluderende scenekunst er et satsningsområde flere steder i norsk kulturliv, og i Den kulturelle skolesekken. Det finnes midler til scenekunstnere som ønsker å utforske dette segmentet, men har du kompetansen som trengs? Og hvordan kan du utvikle ditt eget kunstnerskap i dette arbeidet? Vi inviterer scenekunstnere til tre dagers workshop i inkluderende scenekunst, for et neurodivergent publikum med ulike funksjonsvariasjoner.

I november 2022 arrangerte Norsk Skuespillersenter, Scenekunstbruket og Assitej Norge en masterclass i Inkluderende Scenekunst med Andrew Stanford fra Replay Theatre (UK). Etter stor etterspørsel arrangerer vi igjen en lengre workshop for scenekunstnere under Heddadagene! Med på laget har vi også fått med Go Figure!-festivalen og Kloden teater.

Workshopen er praktisk rettet og har 25 plasser for alle typer scenekunstnere, også regissører og koreografer, og er åpen for både enkeltkunstnere og hele grupper/kompanier.

«Å eksponere unge funksjonshemmede for betydningsfulle opplevelser, i et miljø som tar hensyn til deres behov, det synes jeg personlig er veldig spennende. Så ja, å jobbe med inkluderende teater kan være en fantastisk måte å utvikle sitt kunstnerskap på.»
Andrew Stanford, Replay Theatre Company

På workshopen sørger Stanford for at scenekunstnere får en verktøykasse for å skape produksjoner som utfordrer kunstnerisk, og der publikum opplever nok trygghet til å slå seg til ro og få en følelse av myndiggjøring. Du som deltaker vil selv definere hva inkluderende kunst betyr og innebærer for deg/dere som kunster/gruppe/organisasjon. Ved å ha tilgjengelighet og inkludering i tankene fra start, og å vite nøyaktig hvem du lager noe for, vil målgruppen forme hvordan du skaper og utformer ditt sceniske uttrykk. Inkluderende teater kan være en krevende og sårbar prosess for en kunstner, da gjelder det å være forberedt.

«Du får ikke nødvendigvis applaus, men et smil kan bety like mye. Og hvis et barn forlater forestillingen underveis, men har hatt en positiv opplevelse ut ifra egne forutsetninger, så har vi gjort noe riktig.»
Andrew Stanford, Replay Theatre Company

INSTRUKTØR

Workshopholder Andrew Stanford er Inclusion Lead Artist ved Replay Theatre Company (UK) og co-leder av Assitej International Inclusive Arts Network. Replay har som målsetting å gjøre inkludering og tilrettelegging så omfattende at alle slutter å legge merke til det, og heller tar det for gitt. Replay har i 35 år skapt et bredt repertoar for barn og unge med funksjonsvariasjoner.

Les intervju med Andrew Stanford hos Kulturtanken her.

Les mer om IIAN: https://iianonline.wordpress.com/

Les mer Replay Theatre: https://www.replaytheatre.co.uk/

DELTAKERKRITERIER

Profesjonelle scenekunstnere, regissører og koreografer, samt studenter ved 3dje året på scenekunstutdanningene.

Tir 13. - tor 15. juni 2023

Tidligere
forestilling