Vi bygger Kloden sammen

Kloden samler en gjeng kunstnere, produsenter og formidlere for å tenke høyt om hvordan vi kan skape et sted som styrker hele scenekunstfeltet og gjør den beste scenekunsten tilgjengelige for langt flere barn, ungdom og familier.

Drift og utforming

Vi ser på planskisser for Kloden.

Hvordan kan vi utforme lokalene på beste måte?

Samarbeid

Kloden skal bidra til mer kunstnerisk aktivitet og faglig utvikling.

Hvordan kan vi utvikle verdifulle samarbeid – mellom kunstere/kompanier, institusjoner, organisasjoner og fagfolk?

Mangfold

Kloden skal forholde seg aktivt til det kunstneriske mangfoldet i scenekunstfeltet og det kulturelle mangfoldet i samfunnet.

Hvordan kan vi utvikle et sted der mangfold er grunnleggende?

Tid: onsdag 13. februar kl. 17:00 – 20:00

For mer informasjon, ta kontakt.

Foto: Landing – Safarium

Onsdag 13. februar 2019

Tidligere
forestilling