Vi bygger Kloden sammen!

Kloden teater inviterer til et åpent informasjons- og innspillsmøte om status for utformingen av teaterbygget på Økern. Dette blir landets nye teaterhus for scenekunst med scener, produksjonslokaler, verksted og kontorplasser. Kloden teater er et programmerende teater for scenekunst for de unge spesielt, og et produksjons- og utviklingssted for scenekunstnere og kompanier generelt.

Vi er inne i en fase hvor vi sammen med våre arkitekter i Transborder Studio er i gang med å detaljplanlegge rominndeling, bruk, ønsker og behov for teaterhuset. Sammen med arkitekt Espen Røysland fra Transborder vil vi presentere forslag og muligheter for romprogrammet og status for prosjektet.

Vi vil gjerne ha innspill og råd fra alle deler av scenekunstfeltet og andre interesserte, og inviterer derfor til et åpent zoom-møte med innblikk i hvor vi er i prosessen mot det ferdige teaterhuset Kloden teater.

Hjertelig velkommen!

Zoomlenke til arrangement

Torsdag 13. januar 2022

Tidligere
forestilling