Seminar: Scenetekst og det unge publikum

Seminaret er til alle som er interessert i eller arbeider med scenekunst for barn og unge. Seminaret er todelt og inkluderer lunsj og middag. Første del består av foredrag fra ulike innledere, og i andre del kan deltagerne velge mellom flere verksteder å delta på. Pris kr. 200. Det kreves påmelding HER.

FØRSTE DEL – FOREDRAG KL. 09.30-13.00

Kl. 9.30: Registrering, kaffe og mingling

Kl. 10.00: Hvordan står det til med norsk barnedramatikk?
– velkommen og innledning
Med Line Rosvoll og Ådne Sekkelsten

Line Rosvoll er kunstnerisk leder for Dramatikkens hus.
Ådne Sekkelsten er leder for Scenekunstbruket.

Kl. 10.15: Tradisjonenes tyngde i norsk barnedramatikk
– fra Julestue til Julestjerne og Snøfall
Med Anne Helgesen

Anne Helgesen er figurspiller, instruktør og kunstnerisk leder for Kattas Figurteater. Hun arbeider for tiden med forskningsprosjektet Drama for barn – teatrets sjel. Arbeidet omfatter et historisk verk om norsk barnedramatikks historie, samt redaktøransvar for 15 bind i serien Norsk barnedramatikk fra 1906 og fram til i dag. Hun har doktorgrad i teatervitenskap og har gitt ut fagbøker, skjønnlitteratur og dramatikk.

Kl. 11.00: Koreografi, mening, språk
– koreografi som et meningsgenererende aggregat
Med Rosalind Iselina Barrat-Due Goldberg

Rosalind Iselina Barrat-Due Goldberg jobber som koreograf og er for tiden forsker ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har en mastergrad i koreografi fra Inter-University Centre for Dance Berlin – HTZ Berlin og fra Balettakademien i Stockholm. Hennes arbeid bygger på interesse for kroppens biologiske og sosiale konstruksjon og metoder for å utforske det «mørke vannet» der disse oppholder seg.

Kl. 11.50: Å treffe i øyehøyde, barnets utviklingsstadier
– barnets kognitive utvikling
Med Torun Vatne

Torun Vatne er psykologspesisialist i barne- og ungdomspsykologi med doktorgrad i kommunikasjon med barn. Hun jobber til daglig på Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, og underviser også i generell psykologi, terapi og kommunikasjon på Psykologisk institutt og Medisinsk fakultet på Universitetet i Oslo.

Kl. 12.30: Målgruppetekning er kunstnerisk presisjon
– hva kunnskap om barn kan bety for kunstproduksjon
Lisa Nagel i samtale med Kristina Kjeldsberg

Lisa Nagel er forlagsredaktør hos Aschehoug Barn og ungdom. Hun er utdannet teaterviter og dramapedagog, og har skrevet doktorgrad om barns opplevelser av scenekunst og litteratur.
Kristina Kjeldsberg arbeider som dramaturg ved Dramatikkens hus og har femårig regiutdanning fra Kunsthøgskolen i Oslo. Kjeldsberg er også styreleder i Assitej Norge.

LUNSJ KL. 13.00-14.00

ANDRE DEL – VERKSTED KL. 14.00-18.00
Verkstedene undersøker ulike praksiser i skapelsesprosessen på vei til scenetekst. Påmelding kreves. (Du kan kun velge ett verksted.)

1. Det dokumentariske som utgangspunkt
Verkstedet gir en innføring i innsamling og behandling av dokumentarisk materiale, samt hvilke praksiser og strategier Kjell Moberg bruker i prosessen fra devising til scenetekst.

Kjell Moberg er utdannet skuespiller og regissør ved DAMY i Praha, og er kunsterisk leder for KLODEN. I 2011 ble Moberg og NIE tildelt Assitej International´s Award for Artistic Excellence for sitt kunstneriske arbeid for barn og unge internasjonalt. I 2017 mottok han Heddaprisen sammen med sin kollega Alex Byrne.

2. Teksten som utgangspunkt for næranalyse
Uferdig tekst av Kristofer Blindheim Grønskag nærleses og undersøkes av deltakerne sammen med dramatiker. Fasilitator: Mari Moen.

Kristofer Blindheim Grønskag har skrevet over 20 teatertekster siden debuten i 2007. I 2018 mottok han Jugendtheaterpreis Baden-Württemberg for Satellitter på himmelen, og han har vært nominert til Den nasjonale Ibsenprisen to ganger, i 2018 for Å telle til null og i 2019 for Satellitter på himmelen.

Mari Moen arbeider som dramaturg ved Dramatikkens hus. Hun har hovedfag i dramaturgi fra Ludwig-Maximillians-Universitetet i München og har arbeidet ved en rekke institusjonsteatre i Norge.

3. Kropp i rom som meningsbærende praksis
Med Th´Line

Th’Line består av dansekunstnerne Kristina Wallace og Ida Wigdel, som arbeider med dans og koreografi i ulike størrelser og formater. Kompaniet har utviklet et eget uttrykk som blander det vakre og det stygge, det dumme og det kule om hverandre på konfronterende vis. Den fysiske humoren er en drivkraft i arbeidet og de har en helt spesiell form for fysisk timing der de blander teknisk avansert dans med det mer naive og hverdagslige. De spiller jevnlig på scener i Norge og i utlandet.

OPPSUMMERING Kl. 16.15
Oppsummering og refleksjoner av verkstedene med Kjell Moberg, Kristofer Blindheim Grønskag og Th´Line.


AVSLUTNING kl. 
16.45-18.00
Vi serverer middag og åpner baren på scenen for samvær og utveksling av erfaringer.

Arrangører: Dramatikkens hus i samarbeid med KLODEN og Scenekunstbruket

Onsdag 15. mai 2019

Tidligere
forestilling