Oslohendelser: TekstLab Unge Stemmer

– En serie undersøkende, tverrfaglige og interaktive live art stunts, performances og installasjoner i det offentlige rom på Tøyen om minner, sted og tilhørighet.

fredag 24.sept 17.00

lørdag 25.sept 13.00

fredag 1.okt 17.00

lørdag 2.okt 13.00

Over to helger, presenterer ungdom fra TekstLab Unge Stemmer i samspill med kunstnere sitt arbeid i en serie performative og stedspesifikke hendelser i det offentlige rom på Tøyen. Det er ungdommens egne fortellinger om minner, sted og tilhørighet som står i sentrum.

TekstLab Unge Stemmer – Tøyen er en del av TeksLabs kunstneriske program for, med og av ungdom i Oslo. TekstLab er en arena for å utvikle nye stemmer, fortellinger og produksjoner i kunsten. TekstLab har en unik posisjon i Oslo når det gjelder samfunnsarbeid og «grasrot»-laboratorier gjennom mange år, og knytter ungdom fra ulike deler av Oslo sammen med unge eller veletablerte kunstnere.

TekstLab Unge Stemmer – Tøyen er en del av TekstLabs dokumentariske kunstneriske program the politics of identity. Her utforsker barn, ungdom og kunstnere den personlige erfaringen med å leve i et glokalt samfunn hvor det globale utgjør våre daglige liv, på en måte som utfordrer hvordan vi forstår oss selv, og de andre. Dette danner grunnlag for sceniske fortellinger som utvider forståelsen av egen identitet, tilhørighet, utenforskap og felleskap.

TekstLab Ung er støttet av Norsk Kulturråd, Sparebankstiftelsen DNB, Oslo Kommune, Bydel Gamle Oslo og Områdeløft Grønland og Tøyen, Kulturtanken og Bergesenstiftelsen.

Danser og koreograf Mia Habib og danse- og lydkunstner Jassem Hindi har sammen laget «Oslohendelser» – en serie med seks performative hendelser som skal finne sted i Oslo løpet av høsten. Oslohendelser er et samarbeid mellom TrAP og Kloden teater. Les om hele programmet her

Av og med: TekstLab Unge Stemmer i samspill med kunstnere Hanna Filomen Mjåvatn, Shanti Brahmachari, Hanna Asefaw og medvirkende kunstnere fra TekstLab-Kollektivet.

Foto: Mariama Njai og Audun Eftevåg.

Fre 24. september - lør 2. oktober 2021

Tidligere
forestilling