Kloden teater på pådriversamling

18. september skal vi ta del i pådriversamling på Vollebekk fabriker, der vi presenterer Kloden med to problemstillinger, som deretter behandles i en workshop med flere andre pådrivere med ulik bakgrunn og kompetanse. Målet for samlingen er at prosjektene drar hjem med konkrete handlingspunkter for videre arbeid og at deltakerne opplever en spennende møteplass som vil gi inspirasjon og nettverk. Kloden er ett av to prosjekter som skal behandles denne dagen. Les mer om samlingen her.

Pådriv er et åpent og likeverdig partnerskap som jobber for en mer bærekraftig utvikling av Hovinbyen i Oslo. Du kan lese mer om Pådriv her.

BAKGRUNN

Kloden er Norges nyeste teater, og skal bli stedet for scenekunsten og de unge. Kloden etablerer seg etter planen i Kabelgata på Økern høsten 2019, og vil gradvis utvides til et scenekunsthus frem til ferdigstillelse i 2022–2023. Kloden blir et programmerende teater som viser det beste innen teater og dans for barn, ungdom og familier hele året. Det blir et sted der scenekunstnere kan utvikle og produsere forestillinger, samt et faglig knutepunkt for scenekunstfeltet. Kloden vil inngå i et nasjonalt og internasjonalt turnénettverk.

Kloden AS har kr 1 mill i driftsstøtte fra Oslo kommune for 2018. Det er søkt om statlig tilskudd fra 2019. Oslo kommune har gitt signaler om gradvis opptrapping av driftstøtten, men gir ikke garantier av noe slag. Vi utarbeider nå en detaljert forretningsplan som skal vise forventede investeringsutgifter og samtidig gi et best mulig bilde av Klodens økonomi ved full drift.

Vi har mottatt et indikativt leietilbud fra Oxer Eiendom, som eier de aktuelle lokalene i Kabelgata 19 og ønsker å utføre ombyggingen. Det er viktig for oss å dekke en størst mulig andel av investeringsutgiftene for slik å redusere de fremtidige leiekostnadene, slik at en større del av driftsbudsjettet kan brukes på kunsteriske og faglige aktiviteter. Forretningsplanen skal gjøre det enklere å komme i posisjon overfor stiftelser og andre potensielle støttespillere som kan tenkes å bidra med tilskudd til investeringsutgiftene.

Kloden skal være en nasjonal scene med internasjonal profil, men vi er opptatt av å utvikle Kloden på en måte som gjør at stedet vil bety mest mulig for befolkningen i Hovinbyen/Groruddalen, et område som ennå ikke har en nasjonal kulturinstitusjon. Vi er i gang med å kartlegge og starte dialog med sosial og kulturell infrastruktur i området. Gjennom gode samarbeid ønsker vi å skape et sted som bidrar best mulig til kulturell og sosial bærekraft. Både i den kunstneriske programmeringen, gjennom samarbeidsprosjekter og lave billettpriser skal Kloden bidra til en byutvikling som reflekterer Oslos kulturelle rikdom og der det er plass til alle.

Kloden har lave forventede egeninntekter knyttet til salg av billetter og annet salg samt utleie av lokaler, som må ha leiepris på nivå med liknende lokaler andre steder i byen. Billettprisene må være på et nivå som ikke ekskluderer lavinntektsfamilier.

For at Kloden skal bli et kulturelt og kunstnerisk møtested som betyr mye for byen, scenekunstfeltet og ikke minst nærområdet, er det avgjørende å sikre en bærekraftig økonomi. Nettverksbygging og gode samarbeid er grunnleggende for utviklingen av Kloden, og vi mener økonomisk bærekraft i denne sammenhengen må handle om hvordan Kloden og samarbeidspartnere i Hovinbyen kan styrke hverandre.

PROBLEMSTILLING

1. Hvordan kan vi tenke nytt rundt privat finansiering av en kulturinstitusjon?
2. Hvordan kan Kloden og andre aktører i Hovinbyen samarbeide med mål om gjensidig styrket økonomi?

Tirsdag 18. september 2018

Tidligere
forestilling